This website is Bilingual. Click here for English version.

अधिसुचना क्र. ५१३, ०१ ऑगष्ट १९२३ केंद्रीय प्रांतीय शिक्षा विभागाची स्थापना आणि महाराष्ट्र राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम १९९४ द्वारा संचलीत विश्वविद्यालय

   विभाग    प्रमुख सुविधा   विश्वविद्यालय अंतर्गत महाविद्यालय
   नियुक्ति    शॊधकार्य   यू जी सी - मानव संसाधन विकास केंद्र
   सहकार्य    परराष्ट्रीय विद्यार्थी   माहितीचा अधिकार
   वैधानिक मंडळ    संलग्नित महाविद्यालये   अध्यादेश / सूचना
   अंतर्गत गुणवत्ता खात्री कक्ष    मागील घटना   अभ्यासक्रम अभ्यासक्रम
   निवडणूक 2015

 

प्रेक्षक क्रमांक

unique visitor

 (२०/०७/२००७   पासून आजपर्यंत)

ई- सुविधा

कुलगुरु कक्षातून

डॉ. सिद्धार्थविनायक पी. काणे

कुलगुरु

ताज्या घडामोडी

 

Last Updated on 18/09/2017राज्यस्तरीय आंतरविद्यापीठ 'इंद्रधनुष्य' , मध्य विभागीय आंतर विद्यापीठ युवा महोत्सव व राष्ट्रीय स्तरीय सांस्कृतिक स्पर्धेत भाग घेणाऱ्या विद्यापीठाच्या सांस्कृतिक संघाची निवड चाचणी - 2017

 

Last Updated on 16/09/2017जाहिरात - राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज नागपूर विद्यापीठाच्या बृहत आराखड्यातील तरतुदीनुसार शैक्षणिक सत्र 2018-19 करिता नवीन महाविद्यालये/ नवीन विद्याशाखा/ नवीन अभ्यासक्रम/ नवीन विषय/ अतिरीक्त तुकडया करिता अर्ज मागविण्याबाबत

 

Last Updated on 13/09/2017आंतर महाविद्यालय जलतरण (पुरुष/ महिला) व वॉटर पोलो (पुरुष) डायव्हींग (पुरुष) स्पर्धा 2017-18

 

Last Updated on 08/09/2017हिवाळी 2017 ला घेण्यात येणाऱ्या प्राचार्य आणि मुख्य पर्यवेक्षकांच्या सभेची सूचना

 

Last Updated on 08/09/2017तक्रार निवारण समिती करिता अधिसूचना

 

Last Updated on 31/08/2017अधिसूचना (विद्या विभाग)

 

Last Updated on 31/08/2017अधिसूचना

 

Last Updated on 29/08/2017अधिसूचना (महाविद्यालय विकास विभाग)

 

Last Updated on 28/08/2017अधिसूचना

 

Last Updated on 21/08/2017प्राचार्य/विभागप्रमुख आणि कार्यक्रम अधिकाऱ्यांची विद्यापीठस्तरीय सभा

 

Last Updated on 16/08/2017अधिसूचना

 

Last Updated on 11/08/2017पदवीधरांची नोंदणी करण्याकरिता मुदतवाढ

 

Last Updated on 09/08/2017वार्षीक दर करार (Rate Contract) प्रस्ताव ऑनलाईनद्वारे सादर करण्यासंबंधी सुचनापत्र

 

Last Updated on 08/08/2016उत्कृष्ठ शिक्षक पुरस्कारासाठी अंतिम तिथीत मुदत वाढीबाबतची सुचना

 

Last Updated on 08/08/2017अधिसुचना

 

Last Updated on 02/08/2017महाविद्यालयीन आर्थिक व्यवहार डिजीटल पद्धतीने (viz online IMPS/BHIM/Debit Cards/AEPS) करण्याबाबत

 

Last Updated on 02/08/2017दिनांक 31 जुलै 2017 : प्रवेश प्रक्रीयाबाबत रिक्त जागेविषयी स्थिती

 

Last Updated on 01/08/2017सत्र 2017-18 करिता मंजुर प्रवेश क्षमतेच्या 20 टक्के जास्तीची प्रवेश क्षमता वाढविण्याबाबत

 

Last Updated on 29/07/2017विद्यापीठाच्या विविध विभागाकरीता लॉपटॉप, संगणक व संगणकीय साहित्य खरेदी करण्यासाठी ई- निविदा सुचनापत्र

 

Last Updated on 26/07/2017अधिसूचना

 

Last Updated on 22/07/2017विद्यापीठाच्या विविध विभागाकरीता लागणारे झेरॉक्स मशीनचे व संगणक प्रिन्टंरचे टोनर कार्टेज व पार्टचा दरपत्रक सादर करण्याबाबत ई - निविदा सुचनापत्र

 

Last Updated on 22/07/2017दिनांक 29 जून 2017 : प्रवेश प्रक्रीयाबाबत रिक्त जागेविषयी स्थिती

 

Last Updated on 20/07/2017अधिसूचना

 

Last Updated on 17/07/2017अधिसूचना

 

Last Updated on 17/07/2017जाहिरात - शैक्षणिक सत्र 2017-18 करिता जलदगती अतिरीक्त तुकडयांकरिता अर्ज मागविण्याबाबत

 

Last Updated on 12/07/2017अधिसूचना

 

Last Updated on 12/07/2017विद्यापीठातील प्रशासकीय व शैक्षणिक विभागाकरीता वातानुकुलित यंत्र खरेदीबाबत एका वर्षासाठी दर करार करण्याबाबत ई-निविदा सुचनापत्र

 

Last Updated on 07/07/2017शिक्षक कल्याण निधी अंतर्गत बहाल करावयाच्या उत्कृष्ठ शिक्षक पुरस्कारासाठी आवेदन करण्याबाबत

 

Last Updated on 04/07/2017अधिसूचना

 

Last Updated on 20/06/2017एकुण 40 महाविद्यालयांचे सत्र 2017-18 मध्ये होणारे प्रथम वर्षाचे प्रवेश गोठविण्याबाबत

 

Last Updated on 19/06/2017शारिरीक विकलांग (दिव्यांग) व्यक्तीच्या अधिकाराबाबत भारत सरकारचे राजपत्र

 

Last Updated on 15/06/2017राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज नागपूर विद्यापीठाच्या वर्धापनदिनी प्रदान करावयाच्या पुरस्काराबाबत

 

Last Updated on 15/06/2017विद्यापीठातील प्रशासकीय व शैक्षणिक विभागाकरीता वातानुकुलित यंत्र खरेदीबाबत एका वर्षासाठी दर करार करण्याबाबत ई-निविदा सुचनापत्र

 

Last Updated on 14/06/2017राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज नागपूर विद्यापीठ, नागपूर यांच्या पंचवार्षिक बृहत आराखडयाकरीता नवीन ठिकाणे व अभ्यासक्रम याचा समावेश करणेबाबत

 

Last Updated on 09/06/2017संचालक, शारीरिक शिक्षण विभागातर्फे सत्र 2017-18 मध्ये विविध स्तरावर आयोजीत होणाऱ्या कार्यक्रमात महाविद्यालयातील शारीरिक शिक्षकांना नामीत करण्याकरीता व स्पर्धा आयोजन करण्यास इच्छुक महाविद्यालयातर्फे माहिती

 

Last Updated on 09/06/2017सत्र 2017-18 मध्ये महाविद्यालयाच्या विविध खेळ/कीडा निवड समितीवर नामीत करण्यास्तव शारीरिक शिक्षकांची माहिती

 

Last Updated on 06/06/2017संलग्निकरणाकरिता प्रस्ताव नसलेल्या महाविद्यालयांची यादी

 

Last Updated on 05/06/2017Examination reforms from 2017-18 and Modalities for admission in various colleges at entry level for the session 2017-18 करीता सभेची सूचना

 

Last Updated on 03/06/2017शिक्षण शुल्क व इतर शुल्क संबंधित अधिसूचना (B.P.Ed.)

 

Last Updated on 03/06/2017शिक्षण शुल्क व इतर शुल्क संबंधित अधिसूचना (B.Pharm)

 

Last Updated on 03/06/2017शिक्षण शुल्क व इतर शुल्क संबंधित अधिसूचना (Department of RTMNU's Oberoi Centre for Excellence (One Year Post Graduate Diploma in Industrial Robotics,Mobile Application & Cloud Application))

 

Last Updated on 25/05/2017महाराष्ट्र सार्वजनिक विद्यापीठ अधिनियम 2016 मधील कलम 97(1) अन्वये महाविद्यालय विकास समिती गठित करण्याबाबत

 

Last Updated on 24/05/2017शैक्षणिक अभ्यासक्रमासाठी आजी-माजी सैनिकांच्या पाल्यांसाठी जागा राखीव ठेवणेबाबत

 

Last Updated on 11/05/2017B.P.Ed. First & Third Semester (C.B.S) व M.P.Ed. First & Third Semester (C.B.C.S) उन्हाळी 2017 च्या प्रात्यक्षीक परीक्षेसंदर्भात

 

Last Updated on 06/05/2017B.Ed. First & Third Semester (C.B.S) उन्हाळी 2017 च्या प्रात्यक्षीक परीक्षेसंदर्भात

 

Last Updated on 03/05/2017हिवाळी 2017 परीक्षेकरीता आवेदन पत्रे महाविद्यालयातून भरण्याची पद्धत

 

Last Updated on 29/04/20172017 मध्ये पार पडणाऱ्या विद्यापीठातील प्राधिकरणे व मंडळांच्या निवडणुकांविषयी स्थापित करण्यात आलेल्या निवडणुक कक्षाबाबत

 

Last Updated on 27/04/2017M.B.A Integrated संबंधित अधिसूचना

 

Last Updated on 21/04/2017

शिक्षकेतर पदभरती जाहिरातअर्जाचा विहित नमूना - शिक्षकेतर पदभरती जाहिरात


जाहिरात - शिक्षकेतर पदभरती जाहिरात

 

Last Updated on 20/04/2017M.Sc. sem 2 & sem 4 (C.B.C.S.) उन्हाळी 2017 च्या प्रात्यक्षिक परीक्षेबाबत

 

Last Updated on 19/04/2017B.Sc. 2nd Sem उन्हाळी 2017 च्या प्रात्येक्षीक परीक्षेबाबत

 

Last Updated on 19/04/2017B.C.A. 2nd, 4th व 6th year, B.Sc.(I.T.) 2nd, 4th व 6th year उन्हाळी 2017 च्या प्रात्येक्षीक परीक्षेबाबत

 

Last Updated on 18/04/2017छंद मंदिरातील वाढीव प्रवेश शुल्काबाबत अधिसुचना(सत्र 2017-18)

 

Last Updated on 17/04/2017B.P.Ed. Part-l (One Year Old Course), M.P.Ed. Part-I (First Year Old Course) व M.P.Ed. Part-II (Second Year Old Course) उन्हाळी 2017 च्या प्रात्यक्षीक परीक्षेसंदर्भात

 

Last Updated on 13/04/2017स्थानिक सुट्ट्या 2017 बाबत परिपत्रक

 

Last Updated on 13/04/2017विशेष कार्य समिती बाबत अधिसूचना

 

Last Updated on 31/03/2017वातानुकुलित यंत्र संबंधित ई- निविदा सुचनापत्र

 

Last Updated on 30/03/2017उन्हाळी परीक्षा संबंधित सूचना

 

Last Updated on 30/03/2017उच्च माध्यमिक आणि महाविद्यालयीन विद्यार्थ्याची सिकलसेल आजाराची तपासणी

 

Last Updated on 27/03/2017महत्वाचे अधिसूचना

 

Last Updated on 22/03/2017व्यावसायिक परीक्षा (अभियांत्रिकी) करिता नियुक्त केलेल्या मुख्य पर्यवेक्षकांच्या सभेची सूचना

 

Last Updated on 17/03/2017विद्यार्थी प्रवेश अर्जामध्ये निवडणूक मतदार यादीमध्ये नांव नोंदविल्याबाबत माहिती समाविष्ठ करणेबाबत

 

Last Updated on 15/03/2017मुख्य पर्यवेक्षक फक्त नागपूर शहर करिता सभेची सूचना

 

Last Updated on 15/03/2017मुख्य पर्यवेक्षक फक्त नागपूर जिल्हा करिता सभेची सूचना

 

Last Updated on 15/03/2017मुख्य पर्यवेक्षक फक्त भंडारा जिल्हा करिता सभेची सूचना

 

Last Updated on 15/03/2017मुख्य पर्यवेक्षक फक्त गोंदिया जिल्हा करिता सभेची सूचना

 

Last Updated on 15/03/2017मुख्य पर्यवेक्षक फक्त वर्धा जिल्हा करिता सभेची सूचना

 

Last Updated on 14/03/2017अन्न सुरक्षा व मानदे कायदा 2006 अंतर्गत नियम व नियमन 2011 आपल्या विश्वविद्यालयातील तसेच आपल्या विश्वविद्यालयातील संलग्न महाविद्यालयातील कॅन्टीन/मेस साठी परवाने घेण्यास बाध्य करणेबाबत

 

Last Updated on 07/03/2017"वुई कॅन" हा चित्रपट शैक्षणिक संस्थांमध्ये दाखविणेबाबत

 

Last Updated on 04/03/2017

वरिष्ठ संशोधन सहायक, लिपीक व चपराशी(सेवक)जाहिरात - वरिष्ठ संशोधन सहायक, लिपीक व चपराशी(सेवक)


अर्जाचा विहित नमूना- वरिष्ठ संशोधन सहायक, लिपीक व चपराशी(सेवक)

 

Last Updated on 04/03/2017

वसतीगृह अधिक्षकजाहिरात - वसतीगृह अधिक्षक


अर्जाचा विहित नमूना - वसतीगृह अधिक्षक

 

Last Updated on 04/03/2017

अध्यासन प्रमुखजाहिरात - अध्यासन प्रमुख


अर्जाचा विहित नमूना - अध्यासन प्रमुख

 

Last Updated on 25/02/2017अधिसूचना (मराठी भाषा गौरव दिन) 2017

 

Last Updated on 20/02/2017श्री. वि.वा. शिरवाडकर ऊर्फ कुसुमाग्रज यांचा दिनांक 27 February 2017 हा जन्मदिन "मराठी भाषा गौरव दिन" म्हणून साजरा करण्याबाबत

 

Last Updated on 16/02/2017शिल्लक असलेले सुवर्ण/रौप्यपदकाबाबत यादी प्रसारीत करणेबाबत

 

Last Updated on 16/02/2017B.Ed. Second Semester (C.B.S.) हिवाळी 2016 च्या प्रात्यक्षीक परीक्षेसंदर्भात

 

Last Updated on 15/02/2017निवडणूक संबधी सुट्टीची सुचना (नागपूर)

 

Last Updated on 15/02/2017निवडणूक संबधी सुट्टीची सुचना ( वर्धा)

 

Last Updated on 10/02/2017एक दिवसीय राज्यस्तरीय चर्चासत्राची माहिती विद्यापीठाच्या संकेतस्थळावर उपलब्ध करून देण्याबाबत

 

Last Updated on 06/02/2017विद्यापीठ अनुदान आयोगाच्या दि. 30 june 2010 च्या अधिसुचनेमधील परिच्छेद क्र. 5.6.1 (डी) मधील तरतुदीनुसार नियुक्त प्राचार्याना Peer Review Committee द्वारे मुदतवाढ देण्याबाबत

 

Last Updated on 01/02/2017उन्हाळी 2017 च्या प्रात्यक्षिक परीक्षा तसेच सेशनल गुणांबाबत

 

Last Updated on 30/01/2017बी.सी.ए. सत्र 4 व 6, बी.एस्.सी.(आय.टी) सत्र 4 व 6, उन्हाळी 2017 च्या प्रात्येक्षीक परीक्षेबाबत

 

Last Updated on 27/01/2017शुध्दीपत्रक (विद्या विभाग)

 

Last Updated on 27/01/2017अधिसूचना

 

Last Updated on 24/01/2017कार्यालयामधील अंतर्गत महिला तक्रार निवारण समितीचे सक्षमीकरण करण्यासाठी कार्यशाळा तथा प्रशिक्षण कार्यक्रम घेण्याबाबत

 

Last Updated on 21/01/2017मतदार जागृती अभियान

 

Last Updated on 20/01/2017बी. एस. सी. सेमिस्टर 4, सेमिस्टर 6, उन्हाळी 2017 च्या प्रात्येक्षीक परीक्षेबाबत

 

Last Updated on 17/01/2017कामाच्या ठिकाणी महिलांचा लैंगिक छळ संरक्षण(प्रतिबंध मनाई आणि निवारण) अधिनियम, २०१३ या कायद्याबद्दल जाणीव जागृती कार्यशाळा

 

Last Updated on 16/01/2017कामाच्या ठिकाणी महिलांचा लैंगिक छळ संरक्षण(प्रतिबंध मनाई आणि निवारण) अधिनियम, २०१३ या कायद्याबद्दल जाणीव जागृती कार्यशाळा घेणेबाबत

 

Last Updated on 14/01/2017महावोटर कार्यक्रम

 

Last Updated on 12/01/2017सन 2017 मध्ये राष्ट्रपुरुष/थोर व्यक्ती यांची जयंती व राष्ट्रीय दिन साजरे करण्याबाबत

 

Last Updated on 12/01/2017शैक्षणिक वर्ष 2016-2017 च्या प्रवेशित विद्यार्थ्याचे शिक्षण शुल्काकरिताचा संकेतस्थळावरील शुल्क निर्धारण अर्ज भरणेकरिता अंतीम संधी देण्याबाबत

 

Last Updated on 11/01/2017माहिती संकलन प्रकल्प आणि राष्ट्रसंत संस्कार प्रकल्पा वहयांचा मूल्यमापन कार्यक्रम. (सत्र 2016-2017)

 

Last Updated on 09/01/2017विद्यापीठाच्या परीक्षा केंन्द्रकरीता जनरेटर खरेदी करण्यासाठी ई- निविदा सुचनापत्र

 

Last Updated on 09/01/2017विद्यापीठाच्या परीक्षा केंन्द्रकरीता लॅपटाप खरेदी करण्यासाठी ई- निविदा सुचनापत्र

 

Last Updated on 09/01/2017B.P.Ed Second Semester (C.B.S.) व M.P.Ed Second Semester (C.B.C.S.) हिवाळी 2016 च्या प्रात्यक्षीक परीक्षेसंदर्भात

Last Updated on 07/01/2017शीबीर : डोळ्यांची तपासणी

 

Last Updated on 03/01/2017स्वच्छ भारत अभियानाचे अॅप डाऊनलोड करुन घेण्याबाबत

 

Last Updated on 27/12/2016महाविद्यालयात जंक फुडवर बंदी घालण्याबाबत

 

Last Updated on 21/12/2016अधिसूचना

 

Last Updated on 21/12/2016एम. एस. सी. सेमिस्टर - 1 (C.B.C.S.) व सेमिस्टर - 3 (C.B.S.) हिवाळी 2016 च्या प्रात्यक्षिक परीक्षेबाबत

 

Last Updated on 19/12/2016धम्मदीक्षेची 60 वर्षे

 

Last Updated on 19/12/2016निरंतर संलग्निकरणाची प्रक्रिया निर्देश क्र. 82/2016 नुसार सत्र 2017-18 पासुन करण्याबाबत

 

Last Updated on 09/12/2016विद्यापीठाच्या राजीव गांधी जैविक तंत्रज्ञान केंप्दाकरीता लागणारे फर्निचर (उपस्कार) खरेदी करीता ई-निविदा सुचनापत्र

 

Last Updated on 07/12/2016भारत सरकार नियम 1961 सुधारणा

 

Last Updated on 02/12/2016बी.सी.ए. सत्र 1, 3 व 5, बी.एस.सी.(आय.टी) सत्र 1,3 व 5, हिवाळी 2016 च्या प्रात्येक्षीक परीक्षेबाबत

 

Last Updated on 28/11/2016विद्यापीठाच्या हिवाळी 2016 परीक्षेदरम्यान विद्यार्थ्याकडून सायकल स्टॅड शुल्क न घेण्याबाबत

 

Last Updated on 25/11/2016भारत शासन शिष्यवृत्ती व शिक्षक मतदार संघाच्या मतदार यादीकरिता नावे नोंदविण्याकरिता आढावा बैठक

 

Last Updated on 24/11/2016कार्यालयीन व संगणक लेखन सामुग्री खरेदीसाठी ई- निविदा सुचनापत्र

 

Last Updated on 22/11/201626 नोव्हेंबर हा दिवस 'संविधान दिन' म्हणून साजरा करण्याबाबत

 

Last Updated on 18/11/2016बी. एस. सी सेमिस्टर 1, सेमिस्टर 3, सेमिस्टर 5, हिवाळी 2016 च्या प्रात्यक्षीक परीक्षेबाबत

 

Last Updated on 17/11/2016आचार्य पदवीसाठी नोंदणीकरिता परिपत्रक

 

Last Updated on 16/11/2016शासनाकडून आलेले सन 2017-18 या वर्षासाठी बृहत आराखडे/ वार्षिक आराखडेबाबत शुद्धिपत्रक

 

Last Updated on 11/11/2016अधिसुचना

 

Last Updated on 10/11/2016पुनर्मुल्यांकनासंदर्भात परिपत्रक

 

Last Updated on 09/11/2016विद्यापीठाच्या परीक्षा विभागाकरीता जनरेटर खरेदी करण्यासाठी ई- निविदा सुचनापत्र

 

Last Updated on 09/11/2016विद्यापीठाच्या परीक्षा विभागाकरीता लॅपटाप खरेदी करण्यासाठी ई- निविदा सुचनापत्र

 

Last Updated on 09/11/2016विद्यापीठाच्या परीक्षा विभागाकरीता झेरॉक्स मशीन खरेदी करण्यासाठी ई्- निविदा सुचनापत्र

 

Last Updated on 08/11/2016मौलाना अब्दुल कलाम आझाद यांची जयंती ( दि. 11 नोव्हेंबर ) ' राष्ट्रीय शिक्षण दिन ' म्हणून साजरी करण्याबाबत

 

Last Updated on 04/11/2016नागपुर विभाग शिक्षक मतदारसंग निवडणुककामी नोंदणी करणेबाबत

 

Last Updated on 04/11/2016103 वा दीक्षांत समारंभ

 

Last Updated on 28/10/2016Practical Programme B.Ed. 1st Sem. Ex-Students

 

Last Updated on 28/10/2016दाखल (T.C.) बाबत

 

Last Updated on 27/10/2016निबंध लेखन स्पर्धा

 

Last Updated on 27/10/2016परिपत्रक

 

Last Updated on 27/10/2016विद्यार्थी वैद्यकीय सहायता निधीची नियमावली

 

Last Updated on 25/10/2016राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज नागपूर विद्यापीठ संशोधन पत्रिका (मानव्यशास्त्र) खंड - 45 करीता लेख पाठविण्याबाबत

 

Last Updated on 25/10/2016राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज नागपूर विद्यापीठ संशोधन पत्रिका विज्ञान - 14 करीता लेख पाठविण्याबाबत

 

Last Updated on 21/10/2016अपंग विद्यार्थ्याची माहीती तातडीने पुरविण्याबाबत

 

Last Updated on 21/10/2016निविदा सुचना

 

Last Updated on 19/10/2016प्राचार्य/ विभागप्रमुख आणि कार्यक्रम अधिकाऱ्यांची सभा

 

Last Updated on 17/10/2016मुदतवाढ शुध्दीपत्रक

 

Last Updated on 17/10/2016समांतर आरक्षणाच्या घटकांसाठी विहीत करण्यात आलेल्या आरक्षणानुसार पदभरतीची माहिती उपलब्ध करुन देण्याबाबत

 

Last Updated on 13/10/2016वाचन प्रेरणा दिन

 

Last Updated on 06/10/2016भारतरत्न डॉँ. ए.पी.जे. अब्दुल कलाम यांचा दिनांक 15 ऑक्टोबर हा जन्मदिन, "वाचना प्रेरणा दिन" म्हणून साजरा करण्याबाबत

 

Last Updated on 05/10/2016उन्हाळी 2017 परीक्षेकरीता आवेदन पत्रे महाविद्यालयातून भरण्याची पद्धत

 

Last Updated on 04/10/2016आपल्या महाविदयालयात कार्यरत असलेल्या शिक्षकांची माहीती पाठविण्याबाबत

 

Last Updated on 04/10/2016हिवाळी - 2016 च्या प्रात्यक्षिक परीक्षा व सेशनल गुणांबाबत

 

Last Updated on 03/10/2016विद्यापीठ आयोजित महाविद्यालय, शैक्षणिक विभाग आणि संलग्न महाविद्यालये साठी पत्र

 

Last Updated on 03/10/2016उन्हाळी 2017 परीक्षेकरिता आवेदनपत्रे स्विकारण्याकरीता विहित केलेली पद्धत

 

Last Updated on 01/10/2016विद्यापीठाच्या विविध विभागांना लागणारे फर्निचर (उपस्कर) खरेदी करीता वार्षीक दर

 

Last Updated on 01/10/2016महाविद्यालयाची संपूर्ण माहिती देण्याबाबत

 

Last Updated on 01/10/2016भारतातील स्त्रियांपुढील असमानतेचे आव्हान

 

Last Updated on 28/09/2016दिनांक ५/१०/२०१६ पासुन सुरु होणाऱ्या सर्व परीक्षांचे प्रवेष्पत्राबाबत

 

Last Updated on 28/09/2016चंद्रपुर व गडचिरोली जिल्हातील अभियांत्रिकी अभ्यासक्रमातील सर्व संबंधित विद्यार्थ्याच्या महिती करीता अधिसुचना

 

Last Updated on 28/09/2016राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज नागपूर विद्यापीठ स्मृती संशोधन फेलेशिप सत्र 2016-2017

 

Last Updated on 12/09/2016आपातग्रस्त शेतकऱ्यांच्या मुलांच्या मोफत महाविद्यालयीन शिक्षणाबाबत

 

Last Updated on 08/09/2016हिवाळी 2016 च्या परीक्षेबाबत कार्यवाही घेण्यास्तव कार्यशाळेबाबत सूचना

 

Last Updated on 04/09/2016राष्टसंत तुकडोजी महाराज नागपूर विद्यापीठ शिक्षक दिन सूचना

 

Last Updated on 02/09/2016परीक्षा प्रवेश संबंधित अधिसूचना

 

Last Updated on 02/09/2016सत्र 2016-17 साठी मंजुर प्रवेश क्षमतेच्या 10 टक्के जास्तीचे प्रवेशवाढविण्याबाबत

 

Last Updated on 02/09/2016पंधरवाडा साजरा करण्याबाबत

 

Last Updated on 31/08/2016शिक्षक दिवस - आमंत्रण

 

Last Updated on 30/08/2016आंतर महाविद्यालय जलतरण (पूरुष/महिला) व वॉटर पोलो (पूरुष) डायव्हींग (पूरुष) स्पर्धा 2016-17

 

Last Updated on 27/08/2016परीपत्रक

 

Last Updated on 25/08/2016नॅशनल टिचर्स कॉग्रेस च्या प्रथम अधिवेशनाबाबत

 

Last Updated on 24/08/2016Water Supply and its Cleaning, Maharashtra State

 

Last Updated on 19/08/2016पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभागाने पत्र

 

Last Updated on 19/08/2016उत्तरपत्रिकेच्या पुनर्मुल्यांकनाकरीता आवेदन करण्याबाबत कार्यपद्धती

 

Last Updated on 18/08/2016Programmes on Consumer Awareness & Financial Literacy

 

Last Updated on 08/08/2016To start the helpline regarding Admissions in Affiliated Colleges

 

Last Updated on 05/08/2016Regarding B.P.Ed and M.P.Ed Centralised Admission

 

Last Updated on 05/08/2016Shikshak Matdaar Sanghachya Matdaar Yadi Babat

 

Last Updated on 01/08/2016Extend of Admission Date for 2016-17

 

Last Updated on 26/07/2016Namankanache Aavedanpatra Swikarnyababad

 

Last Updated on 08/07/2016Circular 30 June 2016

 

Last Updated on 08/07/2016Regarding Rate Contract for Chemical, Glassware,Filter Paper, Plastic ware and Equipment

 

Last Updated on 07/07/2016Regarding Teacher Welfare Fund Committee, Best Teacher/Principal

 

Last Updated on 25/06/2016FINAL ENTRY LETTER FOR 2016-2017

 

Last Updated on 22/06/2016Notification of Ideal Award, Form No. A,B,C,D,E & F

 

Last Updated on 20/06/2016Fees Notification

 

Last Updated on 20/06/20162nd International Yog Day

 

Last Updated on 18/06/2016VAN MAHOTSAV

 

Last Updated on 16/06/2016E-Tender Notice for Furniture University Geust house

 

Last Updated on 15/06/2016Exam Fees Notification

 

Last Updated on 15/06/2016B.C.A II Sem and B.Sc.(IT) II Sem Date Change Notification

 

Last Updated on 15/06/2016Rashtrasant Tukadoji Maharaj Adhyasan Kendra

 

Last Updated on 13/06/2016Mukhyamantri Fellowship Programme 2016

 

Last Updated on 07/06/2016

Notification for College Login ID

Last Updated on 06/06/2016

Maharashtra Rajyamadhe Riksha, Taxi va Tatsam Sarvajanik Vahanadvare Pravasasathi Trafic Smartcardcha Upayog

Last Updated on 28/05/2016

ADVERTISEMENT for the post of LEKHA PARIKSHAK & VIBHAGIYA CHOUKSHI ADHIKARI

Last Updated on 23/05/2016Rashtrasant Tukadoji Maharaj Research Fellowship 2016-2017

 

Last Updated on 23/05/201622 May 2016 Aantrashtriya Jaivik Vividhata Diwas

 

Last Updated on 20/05/2016Apangachya Vividh Magnyababad

 

Last Updated on 17/05/2016श्री. सोमनाथ बळीराम गिराम यांची राज्याचे शैक्षणिक सदिच्छा दूत म्हणून नियुक्ती करण्याबाबत

 

Last Updated on 13/05/2016Notification of B.Sc

 

Last Updated on 11/05/2016Notification 11 May 2016

 

Last Updated on 11/05/2016NOTIFICATION DATE CHANGE

 

Last Updated on 07/05/2016NOTIFICATION DATE CHANGE

 

Last Updated on 05/05/2016Winter examination 2016 forms submition direction

 

Last Updated on 04/05/2016Notification for winter examination 2016

 

Last Updated on 18/04/2016Postponement of B.A Final & B.A. (Add.) Modern Literature (Optional) summer 2016

 

Last Updated on 11/04/2016राज्यातील अकृषी विद्यापीठातील उच्च शिक्षणाशी संबंधित व्यावसायिक अभ्यासक्रमांसाठी सामायिक प्रवेश प्रक्रिया व सक्षम प्राधिकारी घोषित करण्याबाबत

 

Last Updated on 05/04/2016


आपल्या महाविद्यालयातील अनुउतीर्ण विद्यार्थ्यांचा उन्हाळी २०१६ च्या प्रात्याकक्षिका परीक्षा घेण्याबाबत.

 

Last Updated on 04/04/2016


विद्यापीठ मान्यताप्राप्त एकही शिक्षक नसलेल्या २५० महाविद्यालयापैकी ज्या महाविद्यालयांनी कार्यवाही केली नाही अशा महाविदायालायांची यादी

 

Last Updated on 01/04/2016


Direction No 5 of 2016

 

Last Updated on 01/04/2016


Direction No. 6 of 2016

 

Last Updated on 19/03/2016


Examiner Data Bank Notification


To open Examiner Data Bank link, click here

 

Last Updated on 18/03/2016


Swachh Bharat Abhiyan

 

Last Updated on 18/03/2016


Jaljagruti Saptha

 

Last Updated on 15/03/2016


Direction No. 4 of 2016

 

Last Updated on 14/03/2016


NOTIFICATION FOR ONLINE I CARD

 

Last Updated on 12/03/2016


Employment Notice - FINANCE & ACCOUNTS OFFICER

 

Last Updated on 12/03/2016


Application Form-FINANCE & ACCOUNTS OFFICER

 

Last Updated on 10/03/2016


ADHISUCHANA 2 March 2016

 

Last Updated on 09/03/2016


Expert committee 2016-17 New College Letter

 

Last Updated on 03/03/2016


Thakit Aslelya Lekhi aani Pratyakshik Parishechya Hishob Sadar Karnyababad

 

Last Updated on 02/03/2016


Matrubhasha Diwas

 

Last Updated on 02/03/2016


NOTIFICATION FOR ONLINE I CARD

 

Last Updated on 02/03/2016


Meeting Notice for Exam Section

 

Last Updated on 02/03/2016


Important Information for All Affiliated Colleges (RUSA)

 

Last Updated on 01/03/2016


AIU SELECTED NETBALL AND YOGASAN MEN AND WOMEN TEAM 2015-16

 

Last Updated on 01/03/2016


ANTI DOPING WORKSHOP ON 11 MARCH 2016

 

Last Updated on 01/03/2016


Rajyat Sway Arthsahayit Vidyapithachya Mudatvathichya Prastavas Shulk Aakarnebabad

 

Last Updated on 29/02/2016


Regarding Empanelment of Visiting Team Members

 

Last Updated on 29/02/2016


Science Express Climate Action Special Train

 

Last Updated on 29/02/2016


Regarding Law Degree

 

Last Updated on 29/02/2016


NOTIFICATION FOR ONLINE I CARD

 

Last Updated on 17/02/2016


Notice for Backlog Exam Fees per subject/paper

 

Last Updated on 09/02/2016


Important Information for All Affiliated Colleges (AISHE)

 

Last Updated on 09/02/2016


Student Aid Fund List

 

Last Updated on 06/02/2016


Important Notice All Affiliated Colleges

 

Last Updated on 02/02/2016


Notification for Summer 2016 Exam

 

Last Updated on 01/02/2016


Reminder for CCTV

 

Last Updated on 30/01/2016


Circular-Martyrs remembrance day

 

Last Updated on 29/01/2016


A.I.U. SELECTED TEAM FOR SOFTBALL MEN WOMEN AND SOFT BALL WOMEN 2015-16

 

Last Updated on 29/01/2016


A.I.U. SELECTED TEAM FOR FENICING MEN WOMEN AND FENICING WOMEN 2015-16

 

Last Updated on 29/01/2016


Regarding National Council for Teacher Education (Recognition Norms & Procedure) Regulation 2014

 

Last Updated on 29/01/2016


Ph.D Notification

 

Last Updated on 28/01/2016


सुट्टी सूचना

 

Last Updated on 27/01/2016

फॉच्र्युन फाउंडेशन युवा रोजगार बाबींची माहिती

 

Last Updated on 25/01/2016

Notification regarding Exams Postponed for BED, BPED, MED, MPED (First Semester) Dated 28th January 2016

 

Last Updated on 22/01/2016

National Voter Day

 

Last Updated on 16/01/2016

Notification Regarding Examination

 

Last Updated on 16/01/2016

Circular for All Affiliated Colleges

 

Last Updated on 16/01/2016

Direction No. 1 of 2016

 

Last Updated on 14/01/2016

Workshop for Teachers of Commerce & Management College on 5 February 2016

 

Last Updated on 14/01/2016

Tender Notice for Indradhanush 2015

 

Last Updated on 05/01/2016

Most Important letter of all Affiliated colleges for Supplying information in compliance of Hon. High Court Order

 

Last Updated on 04/01/2016

ALL INDIA INTER UNIVERSITY SHOOTING MEN WOMEN TEAM SELECTED 2015-16

 

Last Updated on 04/01/2016

ALL INDIA INTER UNIVERSITY SELECTED FOOTBALL WOMEN TEAM 15-16

 

Last Updated on 04/01/2016

Revised INTER COLLEGIATE Archery MEN WOMEN TOURNAMENT 2015-16

 

Last Updated on 03/01/2016

Meeting Notice

 

Last Updated on 02/01/2016

इ दर करार केमिकल्स, Glasswares , प्लॅस्टिक मालाच्या 2015-16 साठी निविदा

 

Last Updated on 28/12/2015

Advertisement of the Centre

Last Updated on 28/12/2015

Exam Notification

Last Updated on 28/12/2015

Government GR 2015

Last Updated on 21/12/2015

Notification for CCTV Information

Last Updated on 21/12/2015

SELECTED WEST ZONE INTER UNIVERSITY FOOTBALL MEN TEAM 2015-16

Last Updated on 19/12/2015

INTER COLLEGIATE HAND BALL WOMEN TOUR. 2015-16

Last Updated on 19/12/2015

National Conference on Luminescence and its Applications (NCLA-2016) from 18-20 February, 2016

Last Updated on 19/12/2015

Notice for All affiliated Colleges

Last Updated on 18/12/2015

Notification for Exam Summer 2016

Last Updated on 18/12/2015

National Conference on New Media: Issues, Challenges and Prospects NMICP 2016 February, 25th and 26th 2016

Last Updated on 17/12/2015

TERMS CONDITION LETTER BASKETBALL MEN 15-16

Last Updated on 17/12/2015

DRAW WEST ZONE BASKETBALL MEN 15-16

Last Updated on 17/12/2015

Important Notification Ph.D

Last Updated on 17/12/2015

Ph.D Registration for students / Superviser / Research Place

Last Updated on 14/12/2015

MALKHAMB AND GYMNASTICS MEN WOMEN SELECTION TEAM 2015-16

Last Updated on 14/12/2015

WRESLTING JUDO MEN WOMEN SELECTION TEAM 2015-16

Last Updated on 14/12/2015

KHO-KHO MEN SELECTION TEAM 2015-16

Last Updated on 14/12/2015

HOCKEY MEN SELECTION TEAM 2015-16

Last Updated on 12/12/2015

INTER COLLEGIATE ARCHERY MEN WOMEN TOURNAMENT 2015-16

Last Updated on 11/12/2015

Letter for University Conducted Colleges, Teaching Departments and Affiliated Colleges

Last Updated on 10/12/2015

NOTIFICATION FOR ONLINE WORK

Last Updated on 10/12/2015

Final Warning for Affiliated Colleges for AISHE & MIS

Last Updated on 09/12/2015

QUALIFYING TEAM FOR KIRDA MAHOTSAVA AND ALL INDIA INTER UNIVERSITY 2015-16

Last Updated on 09/12/2015

REVISED FOOTBALL MEN WOMEN SELECTION TRAILS 2015-16

Last Updated on 04/12/2015

प्रसिद्धीपत्र

Last Updated on 04/12/2015

Essay Compitetion

Last Updated on 26/11/2015

अंध विद्यार्थांमध्ये महाविद्यालयात शाखानिहाय पदवी परीक्षेत प्रथम आलेल्या अंध विद्यार्थ्यांची माहिती पाठविण्याबाबत

Last Updated on 26/11/2015

अंध विद्यार्थांमध्ये महाविद्यालयात शाखानिहाय पदवी परीक्षेत प्रथम आलेल्या अंध विद्यार्थ्यांची माहिती पाठविण्याबाबत - Inforamtion Table

Last Updated on 25/11/2015 ;

संबंधित - प्राचार्य / शिक्षक निवड समिती

Last Updated on 25/11/2015 ;

संविधान दिवस बाबींची माहिती

Last Updated on 24/11/2015 ;

जिल्हा स्तर युवा महोत्सवाच्या स्पर्धा 2015

Last Updated on 20-11-2015

सूचना 2015

Last Updated on 20-11-2015

महाराष्ट्र शासनाने पत्र

Last Updated on 20-11-2015

प्रेस अधिसूचना

Last Updated on 20-11-2015

परीक्षा विभाग सूचना

Last Updated on 09-11-2015

दिनांक २६ नोव्हेंबर हा दिवस संविधान दिन म्हणून साजरा करण्याबाबत / कस्तूरचंद पार्क , नागपूर येथे संविधानाच्या प्रस्ताविकेचे सामुहीक वाचन

Last Updated on 09-11-2015

बेटी बचाओ बेटी पढाओ अंतर्गत जनजागृती करण्याबाबत

Last Updated on 09-11-2015

दिनांक २६ नोव्हेंबर हा दिवस संविधान दिन म्हणून साजरा करण्याबाबत

Last Updated on 09-11-2015

SELECTION TEAM 2015-16 for BOXING MEN WOMEN

Last Updated on 09-11-2015

Important Notice

Last Updated on 09-11-2015

KRIDA MAHOTSAVA 2015 AT NANDED SELECTED LIST 2015-16

Last Updated on 02-11-2015

REVISED FIXTURE OF FOOTBALL MEN AND CHANGE OF ZONE A VENUE AT NAGPUR INSTITUTE OF TECHNOLOGY, NAGPUR

Last Updated on 31/10/2015

आविष्कार २०१५

Last Updated on 31/10/2015

संविधान दिन सभा

Last Updated on 29/10/2015

Celebration of 140th Birth Anniversary of Sardar Vallabhbhai Patel on 31st Oct 2015 at 2:00 p.m.

Last Updated on 29/10/2015

Pradhan Mantri Kaushal Vikas Yojna

Last Updated on 29/10/2015

Maharashtra Public Universities Act

Last Updated on 29/10/2015

CRICKET WOMEN SELECTION TRAILS 2015-16 AT DR. AMBEDKAR COLLEGE GROUND, NAGPUR

Last Updated on 29/10/2015

Link of e-tender to be uploaded on University's website

Last Updated on 29/10/2015

Letter Regarding approval for conducting financial literacy Programs in various departments of Nagpur University and its constitutent colleges.

Last Updated on 29/10/2015

REVISED BALL BADMINTON MEN WOMEN SELECTION TRIALS VENUE 2015-16

Last Updated on 27/10/2015

International Conference on Research for Resurgence

Last Updated on 27/10/2015

REVISED TAEKWONDO MEN WOMEN DATE 2015-16

Last Updated on 27/10/2015

छायाचित्रण स्पर्धा

Last Updated on 27/10/2015

Opening Ceremony Report for Annual Athletics Meet 2015-16

Last Updated on 27/10/2015

Basketball Men Selection Trials Cum Coahcing Camp 15-16

Last Updated on 27/10/2015

निबंध स्पर्धा

Last Updated on 23/10/2015

REVISED FIXTURE OF FOOT BALL MEN 2015-16

Last Updated on 23/10/2015

INTER COLLEGIATE FOOTBALL MEN WOMEN TOURNAMENT 2015-16

Last Updated on 23/10/2015

INTER COLLEGIATE BALL BADMINTON MEN WOMEN TOURNAMENT 2015-16

Last Updated on 23/10/2015

REVISED INTER COLLEGIATE BALL BADMINTON MEN WOMEN SELECTION TRAILS 2015-16

Last Updated on 23/10/2015

REVISED FIXTURE OF FOOT BALL MEN 2015-16

Last Updated on 23/10/2015

4 DAY PROGRAM FOR ANNUAL ATHLETICS MEET 2015-16

Last Updated on 23/10/2015

ग्रामीण विकास व्यवस्थापन पदव्युत्तर पदविका प्रवेश

Last Updated on 23/10/2015

जाहिरात सूचना २०१६-२०१७

Last Updated on 21/10/2015

दिनांक ३० ऑक्टोबर २०१५ पासून सुरु होणाऱ्या परीक्षांचे Online पद्धतीने प्रवेशपत्र मिळण्याबाबत

Last Updated on 21/10/2015

अखिल भारतीय निबंध स्पर्धा हिंदी मध्ये

Last Updated on 20/10/2015

राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज शिष्यवृत्ती २०१५-२०१६

Last Updated on 18/10/2015

दिनांक ३० ऑक्टोबर २०१५ पासून सुरु होणाऱ्या परीक्षांचे Online पद्धतीने प्रवेशपत्र मिळण्याबाबत

Last Updated on 16/10/2015

हिवाळा - २०१५ लेखी परिक्षेच्या मुल्यांकनाकरित शिक्षकांना कार्यमुक्त करण्याबाबत व अंतर्गत गुण / प्रात्याशिक परीक्षेचे गुण ऑनलाईन प्रक्रियेने पाठविण्याबाबत

Last Updated on 16/10/2015

REIVSED TABLE TENNIS WOMEN TOURNAMENT 2015-16

Last Updated on 16/10/2015

INTER COLLEGIATE TABLE TENNIS MEN WOMEN 2015-16

Last Updated on 16/10/2015

REVISED INTER COLLEGIATE CRICKET MEN TOURNAMENT 2015-16

Last Updated on 16/10/2015

REVISED INTER COLLEGIATE CRICKET MEN 2015-16

Last Updated on 16/10/2015

INTER COLLEGIATE ANNUAL ATHLETICS MEET 2015-16

Last Updated on 16/10/2015

INTER COLLEGIATE BOXING MEN WOMEN 2015-16 pdf

Last Updated on 16/10/2015

INTER COLLEGIATE FENCING MEN WOMEN TOUR. 2015-16 PDF

Last Updated on 16/10/2015

INTER COLLEGIATE TABLE TENNIS MEN WOMEN 2015-16

Last Updated on 16/10/2015

REVISED DATE OF INTER COLLEGIATE TAEKWONDO MEN WOMEN TOUR. 2015-16

Last Updated on 16/10/2015

REVISED INTER COLLEGIATE TAEKWONDO MEN WOMEN TOUR. 2015-16

Last Updated on 13/10/2015

RTMNU अंतर्गत सर्व संलग्न महाविद्यालये सर्वात त्वरित माहिती

Last Updated on 13/10/2015

वाचन प्रेरणा दिवस

Last Updated on 11/10/2015

सूचना ई-सुविधा तिसरे प्रशिक्षण सत्र

Last Updated on 10/10/2015

परीक्षा सूचना

Last Updated on 06/10/2015

नवीन महाविद्यालये / अतिरिक्त अध्यापक / अभ्यासक्रम / खालील प्राध्यापकांच्या साठी प्रवेश शुल्क रचना

Last Updated on 03/10/2015

महाराष्ट्र शासन निर्णय

Last Updated on 01/10/2015

उन्हाळी २०१६ परीक्षा सूचना

Last Updated on 24/09/2015

वक्तृत्व स्पर्धा

Last Updated on 23/09/2015

चंद्रपूर व गडचिरोली जिल्ह्याच्या विद्यार्थ्यांसाठी सूचना

Last Updated on 21/09/2015

वन्यजीव सप्ताह २०१५ साजरा करण्या बाबत

Last Updated on 15/09/2015

मध्य विभागीय आणि इंद्रधनुष सांस्कृतिक मोहोत्सव निवड चाचणी २०१५ - २०१६

Last Updated on 10/09/2015

सुधारित प्रवेश डेटा अपलोड तारीख

Last Updated on 09/09/2015

संलग्न महाविद्यालय महत्वाची माहिती (एम.आय.एस. 2015-16)

Last Updated on 07/09/2015

शिक्षण / शारीरिक शिक्षण महाविद्यालये साठी पत्र

Last Updated on 14/08/2015

प्रवेश सूचना & अर्ज (औद्योगिक रोबोटिक्स मध्ये पदव्युत्तर पदविका)

Last Updated on 12/08/2015

डिजिटल भारत आठवड्यात उत्सव

Last Updated on 12/08/2015

प्रस्तावित महाराष्ट्र विद्यापीठ कायदा सार्वजनिक

Last Updated on 11/08/2015

B.Sc पहिल्या, तिसऱ्या, सेमिस्टर व्यावहारिक कार्यक्रम

Last Updated on 10/08/2015

सूचना BOS निवडणूक 2015 निवडणुकीचा तात्पुरते पुढील आदेश येईपर्यंत निलंबित

Last Updated on 6/08/2015

नोंदणी पदवीधर - सूचना 2015

Last Updated on 3/08/2015

सूचना 2015

Last Updated on 3/08/2015

प्रस्तावित महाराष्ट्र विद्यापीठ कायदा सार्वजनिक चर्चा कार्यशाळा पत्र.

Last Updated on 3/08/2015

औषधनिर्माणशास्त्र शाखेचा पदवीधर-चौथा संबंधित सूचना

Last Updated on 1/08/2015

नावनोंदणी परीक्षा अर्ज सूचना 2015 - हॉल तिकीट

Last Updated on 1/08/2015

सर्व संलग्न महाविद्यालये 20% प्रवेश क्षमता वाढ

Last Updated on 1/08/2015

ई-सुविधा 2015 सूचना

Last Updated on 1/08/2015

102nd दीक्षांत मेडल पुरस्कार यादी

Last Updated on 31/07/2015

BOS निवडणूक सूचना आणि BOS निवडणूक रोल 2015 प्राथमिक हरकती वर निर्णय

Last Updated on 30/07/2015

सूचना 2015

Last Updated on 24/07/2015

संलग्न नॉन-व्यावसायिक आणि व्यावसायिक कॉलेजेस सर्व प्राचार्य बैठक, सन्माननीय कुलगुरू संलग्न नॉन-व्यावसायिक आणि व्यावसायिक कॉलेजेस सर्व प्राचार्य अध्यक्ष होईल

Last Updated on 22/07/2015

शिक्षक कल्याण निधी परिपत्रक आणि फॉर्म

Last Updated on 21/07/2015

सूचना Boitechnology

Last Updated on 15/07/2015

2015 16 जुलै रोजी बैठक संबंधित परिपत्रक

Last Updated on 10/07/2015

BOS प्राथमिक निवडणूक 2015

Last Updated on 09/07/2015

विद्यापीठ मार्गदर्शिका

Last Updated on 09/07/2015

विद्यापीठ पत्र महाविद्यालये, शिक्षण विभाग व संलग्न महाविद्यालये आयोजित

 • Last Updated on 09/07/2015

  संलग्न महाविद्यालये सूचना
  New

 • Last Updated on 02/07/2015

  घोषणापत्र फॉर्म नोंदणी इतर विद्यापीठ पदवीधर करून सादर करणे

  Last Updated on 26/05/2015

  सर्व संलग्न कॉलेज सूचना

  Last Updated on 18/05/2015

  2015 च्या नवीन अभ्यासक्रम दिशा क्रमांक 6 देणे

  Last Updated on 18/05/2015

  परीक्षा कलम बाबींची सूचना

  Last Updated on 13/05/2015

  जी आर संलग्न कॉलेज

  Last Updated on 29/04/2015

  निवडणूक पत्र NSS

  Last Updated on 20/04/2015

  अर्थ संकल्प 2015-2016

  Last Updated on 10/04/2015

  सुधारित परीक्षा सूचना

  Last Updated on 09/04/2015

  नियम 2015

  Last Updated on 21/03/2015

  विद्यार्थी कल्याण संचालक

  Last Updated on 21/03/2015

  सर्व विद्यापीठ परिपत्रक. संलग्न महाविद्यालये शारीरिक

  Last Updated on 12/03/2015

  शिक्षक सरकारी कर्मचाऱ्यांचे निवृत्तीचे वय संबंधित संलग्न महाविद्यालये साठी पत्र / प्राचार्य

  Last Updated on 12/03/2015

  जात वैधता पडताळणी माहिती

  Last Updated on 03/03/2015

  D.S.W. कार्यक्रम 2014-15

  Last Updated on 28/02/2015

  सर्व संलग्न महाविद्यालये परिपत्रक

  Last Updated on 25/02/2015

  घोषणा 2015

  Last Updated on 21/02/2015

  जादूटोणा व वैज्ञानिक prespective आरोप या विषयावर सर्व विद्यार्थ्यांना संबोधित करण्यासाठी

  Last Updated on 13/02/2015

  सर्व शिक्षण सूचना स्वच्छ मोठा हात रुमाल विकणारी मशीन प्रतिष्ठापन

  Last Updated on 13/02/2015

  E Tender

  Last Updated on 11/02/2015

  101st दीक्षांत आमंत्रण कार्ड

  Last Updated on 11/02/2015

  सर्वोच्च नियामक मंडळ आणि शैक्षणिक परिषद निवडणूक सेल सूचना

  Last Updated on 10/02/2015

  सूचना 2015

  Last Updated on 09/02/2015

  मोबाइल आणि ई-मेल पत्ता

  Last Updated on 09/02/2015

  परीक्षा बैठक सूचना

  Last Updated on 02/02/2015

  IQAC Members list

  Last Updated on 19/01/2015

  पीएचडी सूचना 2015

  Last Updated on 17/01/2015

  BOS (अभ्यास मंडळाची) वेळापत्रक 2015्म्रम

  Last Updated on 15/01/2015

  दिनांक 26 जानेवारी 2015 कार्यक्रम प्रवेश फॉर्म्रम

  Last Updated on 12/01/2015

  जाहिरात प्राधिकरणाच्या. कुलगुरू पदासाठी

  Last Updated on 05/01/2015

  26 जानेवारी 2015 प्रजासत्ताक दिन कार्यक्रम

  Last Updated on 05/01/2015

  विकलांग व्यक्तीला सबलीकरण आणि कल्याण कार्यक्रम सूचना

  Last Updated on 03/01/2015

  उन्हाळा 2015 परीक्षा सूचना

  Last Updated on 01/12/2014

  विद्यार्थी सहाय्य निधी परिपत्रक 2014-2015

  Last Updated on 26/11/2014

  डायरेक्शन No27 2014 के लिए अधिसूचनार संसद

  Last Updated on 26/11/2014

  भारतीय छात्र संसदहाविद्

  Last Updated on 19/11/2014

  राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज नागपूर विद्यापीठाचे AISHE नोंदणी नसलेल्या महाविद्यालये

  Last Updated on 18/11/2014

  शारीरिक महाविद्यालये ग्रँट माहिती पत्रशुल्क

  Last Updated on 17/11/2014

  सर्व संलग्न महाविद्यालये विद्यापीठ शुल्क पत्रन कॉल

  Last Updated on 14/11/2014

  सर्व संलग्न कॉलेज सूचना

  Last Updated on 14/11/2014

  अकॅडेमिक मीटिंग पुढे ढकलले

  Last Updated on 13/11/2014

  क्रिम wove आणि नकाशा Litho पेपर ई - निविदा सूचनाना स्थगितच

  Last Updated on 12/11/2014

  परीक्षा के लिए अधिसूचना स्थगितचना

  Last Updated on 06/09/2014

  १०० व्या दीक्षांत समारंभा संदर्भात अधिसूचना

  Last Updated on 06/09/2014 १०० व्या दीक्षांत समारंभा संदर्भात

  Last Updated on 30/08/2014 भौतिकी विभाग में 2015 - Ultrasonics पर अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी संशोधित

  Last Updated on 12/07/2014

  2014 उन्हाळी पुर्नमूल्यांकन संबंधित सूचना सूच

  Last Updated on 08/07/2014

  राष्ट्रगीत च्या सक्ती संबंधित सूचनाचना

  Last Updated on 08/07/2014

  उपहारगृह निविदा सूचनाे

  Last Updated on 02/07/2014

  उदयोन्मुख शैक्षणिक परिषद अजेंडा

  Last Updated on 02/07/2014

  शिष्यवृत्ती व फेलोशिप अर्ज

  Last Updated on 30/06/2014

  विशेष परीक्षा. त्वरित माहिती पत्र

  Last Updated on 27/06/2014

  मा पासून निर्देश. मुख्य सचिव, शासकीय. महाराष्ट्र महाविद्यालय आणि विश्वविद्यालय शिक्षणाची गुणवत्ता सुधारण्यासाठी रिक्त पोस्ट भरून संबंधित

  Last Updated on 27/06/2014

  कायम विना अनुदानित महाविद्यालयाचा कार्यभार मंजूर करणे व रिक्त पदे भरणे बाबत1

  Last Updated on 18/06/2014

  उन्हाळा सूचना 2014 भाग 1

  Last Updated on 10/06/2014

  डिजिटल युनिव्हर्सिटी माध्यमातून ऑनलाईन प्रवेश प्रक्रिया ई फ्रेमवर्क - वैशिष्ट्यांची सॉफ्टवेअर सुविधा 2014-2015

  Last Updated on 28/05/2014

  वार्षिक लेखा 2012 - 2013)

  Last Updated on 28/05/2014

  अर्थसंकल्प२०१४-२०१५

  अंतिम अद्यान्वित १०/०३/२०१४ रोजी 

  मराठा आरक्षणाबाबत शैक्षणिक संस्था मधील विविध विद्याशाखा मधील प्रवेशित विद्यार्थी व विद्यार्थी नीची आकडे वारी तातडीने उपलब्ध करुन देण्याबाबत.

   

  अंतिम अद्यान्वित ०१/०३/२०१४ रोजी 

  सभंची सूचना परिक्षा विभाग

   

  अंतिम अद्यान्वित २१/०२/२०१४ रोजी 

  राज्यातील अकॄषी विद्यापीठे / शासकीय़ महाविद्याल्ये / संस्था अशासकीय अनूदनित / विनाअनुदानित महाविद्याल्यातील शिक्षकीय पदा-य़ा आरक्षणा बाबत

   

  अंतिम अद्यान्वित ०८/०२/२०१४ रोजी 

  मराठा समाज आरक्षणाबाबद समाजातील मुला - मुलींची शैक्षणिक माहिती मागविणेबाबत.

   

  अंतिम अद्यान्वित १८/०१/२०१४ रोजी 

  सर्व नेमबाजी भारत इंटर युनिव्हर्सिटी ज्युदो, (पुरुष / महिला) आणि टेबल टेनिस (महिला) निवडले संघ 2013-14

   

  अंतिम अद्यान्वित १७/०१/२०१४ रोजी 

  निविदा सूचना (डॉ बाबासाहेब आंबेडकर विचारधार विभाग)

   

  अंतिम अद्यान्वित १०/०१/२०१४ रोजी 

  स्वामी विवेकानदाच्या १५० जयती निंमीत्य कार्यक्रम

   

  अंतिम अद्यान्वित ०७/०१/२०१४ रोजी 

  मराठा समाज आरक्षणाबाबत

   

  अंतिम अद्यान्वित ०३/०१/२०१४ रोजी 

  अन्न सुरक्षा व मानके अधिनिय़म २००६ व निय़मन २०११

   

  अंतिम अद्यान्वित ३०/१२/२०१३ रोजी 

  मराठा आरक्षणाबाबत - महाविद्यालये पासून मागितलेली माहिती - सर्वात महत्वाचा

   

  अंतिम अद्यान्वित २३/१२/२०१३ रोजी 

  राज्यातील विद्यापीठ संल्ग्नीत व्यावसायिक अभ्यासक्रमाच्या संस्थातील अभ्यासक्रम तथा शाखानिहाय अध्यापक तथा विद्यार्थीची सांख्यिकीय माहिती उपलब्ध करुन देणे बाबत

  अधिक...

  LIT Nagpur

  S.K Wankhede College of Education

  B.R.Ambedkar college of law